New Peletto GRK-200 Nussknacker/-schäler | 200 kg/h vegetable peeler

PDF
new Peletto GRK-200 Nussknacker/-schäler | 200 kg/h vegetable peeler
new Peletto GRK-200 Nussknacker/-schäler | 200 kg/h vegetable peeler
new Peletto GRK-200 Nussknacker/-schäler | 200 kg/h vegetable peeler image 2
new Peletto GRK-200 Nussknacker/-schäler | 200 kg/h vegetable peeler image 3
new Peletto GRK-200 Nussknacker/-schäler | 200 kg/h vegetable peeler image 4
Interested in the ad?
1/4
PDF
$779.80
Net price
€720
$959.15
Gross price
Contact the seller
Brand:  Peletto
Model:  GRK-200 Nussknacker/-schäler | 200 kg/h
Type:  vegetable peeler
Year of manufacture:  2024
Net weight:  132.3 lb
Location:  Poland Poznań
Placed on:  May 9, 2024
Machineryline ID:  DP38880
Description
Power:  1.1 kW
Voltage:  230
Overall dimensions:  3.61 ft × 1.48 ft × 1.64 ft
Condition
Condition:  new
Warranty::  1 year

More details — New Peletto GRK-200 Nussknacker/-schäler | 200 kg/h vegetable peeler

English
Start effective nut cracking work with the GRK-200 nut cracker/sheller from Peletto. Our machines are a guarantee of efficiency, durability and excellent product quality. Our splitter is not only a durable device, but also a precise tool that will meet the expectations of even the most demanding users.
How does the GRK-200 Nut Sheller/Cracker work?

Principle of operation: Splitting walnuts is done by precisely pressing the nut with a shaft against the inner wall of the splitter. The nuts fall into the bunker, from where they go to the crushing shaft, and then fall out seamlessly into the prepared container. Thanks to specially designed plates on the shafts, the cracker allows you to crack all nuts without the need for calibration.
Gap adjustment: Thanks to the ability to adjust the gap between the shaft and the wall, we achieve perfect cracking of walnuts, achieving an impressive butterfly output of up to 60%. Even without the need to calibrate nuts, the cracking quality reaches 70%, which is excellent efficiency in raw material processing.

Technical parameters:

Height: 1100 mm
Width: 450 mm
Length: 500 mm
Voltage: 230V
Motor power: 0.75/1.1 kW to choose from
Weight: 60 kg

Specification:

Drive type: Electric motor
Capacity: Up to 200.0 kg/h
Butterfly output: Up to 70%
Rotational speed: 1000 rpm
Warranty period: 12 months

European product direct from the manufacturer, warranty, spare parts available.

Net purchase with VAT number.

Collection or delivery by arrangement. It is possible to view and test the machine before purchasing.

I look forward to your requests. We are happy to help you choose the right equipment for your needs.
Beginnen Sie mit dem Nussknacker/-schäler GRK-200 von Peletto mit effektiver Nussknackarbeit. Unsere Maschinen sind ein Garant für Effizienz, Langlebigkeit und hervorragende Produktqualität. Unser Spalter ist nicht nur ein langlebiges Gerät, sondern auch ein präzises Werkzeug, das selbst die Erwartungen der anspruchsvollsten Benutzer erfüllt.
Wie funktioniert der Nussschäler/-knacker GRK-200?

Funktionsprinzip: Das Spalten von Walnüssen erfolgt durch präzises Andrücken der Nuss mit einem Schaft gegen die Innenwand des Spalters. Die Nüsse fallen in den Bunker, von dort gelangen sie zum Brechschacht und fallen dann nahtlos in den vorbereiteten Behälter. Dank speziell entwickelter Platten an den Schäften können Sie mit dem Cracker alle Nüsse knacken, ohne dass eine Kalibrierung erforderlich ist.
Spaltverstellung: Durch die Möglichkeit, den Spalt zwischen Schaft und Wand zu verstellen, gelingt uns ein perfektes Knacken der Walnüsse und eine beeindruckende Butterfly-Leistung von bis zu 60 %. Auch ohne die Notwendigkeit, Nüsse zu kalibrieren, erreicht die Knackqualität 70 %, was eine hervorragende Effizienz bei der Rohstoffverarbeitung bedeutet.

Technische Parameter:

Höhe: 1100 mm
Breite: 450 mm
Länge: 500 mm
Spannung: 230V
Motorleistung: 0,75/1,1 kW zur Auswahl
Gewicht: 60 kg

Spezifikation:

Antriebsart: Elektromotor
Kapazität: Bis zu 200,0 kg/h
Schmetterlingsleistung: Bis zu 70 %
Drehzahl: 1000 U/min
Garantiezeit: 12 Monate

Europäisches Produkt direkt vom Hersteller, Garantie, Ersatzteile verfügbar.

Nettokauf mit USt.Id.Nummer.

Selbstabholung oder Lieferung nach Vereinbarung. Es besteht die Möglichkeit, die Maschine vor dem Kauf zu besichtigen und zu testen.

Ich freue mich auf Ihre Anfragen. Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl der richtigen Ausrüstung für Ihre Bedürfnisse.
Zacznij efektywną pracę rozłupywania orzechów z Łuparką / Łuskarką orzechów GRK-200 od Peletto. Nasze maszyny to gwarancja wydajności, trwałości i doskonałej jakości produktu. Nasza łuparka to nie tylko wytrzymałe urządzenie, ale również precyzyjne narzędzie, które spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.
Jak działa Łuskarka / Łuparka do orzechów GRK-200?

Zasada działania: Rozłupywanie orzechów włoskich odbywa się poprzez precyzyjne przyciskanie orzecha wałem do wewnętrznej ścianki łuparki. Orzechy wpadają do bunkra, skąd trafiają do wału kruszącego, a następnie bezproblemowo wypadają do przygotowanego pojemnika. Dzięki specjalnie zaprojektowanym talerzom na wałach, łuparka umożliwia rozłupywanie wszystkich orzechów bez konieczności kalibracji.
Regulacja szczeliny: Dzięki możliwości regulowania szczeliny pomiędzy wałem a ścianą, uzyskujemy doskonałe łupanie orzechów włoskich, osiągając imponujące wyjście motyla sięgające 60%. Nawet bez konieczności kalibracji orzechów, jakość łupania sięga 70%, co stanowi znakomitą efektywność w przetwarzaniu surowców.

Parametry techniczne:

Wysokość: 1100 mm
Szerokość: 450 mm
Długość: 500 mm
Napięcie: 230 V
Moc silnika: Do wyboru 0,75/1,1 kW
Waga: 60 kg

Specyfikacja:

Rodzaj napędu: Silnik Elektryczny
Wydajność: Do 200.0 kg/h
Wyjście motyla: Do 70%
Prędkość obrotowa: 1000 obr./min
Okres gwarancji: 12 miesięcy

Produkt europejski bezpośrednio od producenta, gwarancja, dostępne części zamienne.

Zakup netto z numerem VAT.

Odbiór osobisty lub wysyłka po uzgodnieniu. Istnieje możliwość obejrzenia i przetestowania maszyny przed zakupem.
Chętnie pomożemy w doborze odpowiedniego sprzętu do Twoich potrzeb.
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads

JBT C8A price on request Vegetable peeler United Kingdom