MAN TGS 35.400 KAISER MORO Vacuum suction-blowing charger ASM 3 Saug vacuum excavator

PDF
MAN TGS 35.400 KAISER MORO Vacuum suction-blowing charger ASM 3 Saug vacuum excavator
MAN TGS 35.400 KAISER MORO Vacuum suction-blowing charger ASM 3 Saug vacuum excavator image 2
MAN TGS 35.400 KAISER MORO Vacuum suction-blowing charger ASM 3 Saug vacuum excavator image 3
MAN TGS 35.400 KAISER MORO Vacuum suction-blowing charger ASM 3 Saug vacuum excavator image 4
MAN TGS 35.400 KAISER MORO Vacuum suction-blowing charger ASM 3 Saug vacuum excavator image 5
MAN TGS 35.400 KAISER MORO Vacuum suction-blowing charger ASM 3 Saug vacuum excavator image 6
MAN TGS 35.400 KAISER MORO Vacuum suction-blowing charger ASM 3 Saug vacuum excavator image 7
MAN TGS 35.400 KAISER MORO Vacuum suction-blowing charger ASM 3 Saug vacuum excavator image 8
MAN TGS 35.400 KAISER MORO Vacuum suction-blowing charger ASM 3 Saug vacuum excavator image 9
MAN TGS 35.400 KAISER MORO Vacuum suction-blowing charger ASM 3 Saug vacuum excavator image 10
MAN TGS 35.400 KAISER MORO Vacuum suction-blowing charger ASM 3 Saug vacuum excavator image 11
MAN TGS 35.400 KAISER MORO Vacuum suction-blowing charger ASM 3 Saug vacuum excavator image 12
MAN TGS 35.400 KAISER MORO Vacuum suction-blowing charger ASM 3 Saug vacuum excavator image 13
MAN TGS 35.400 KAISER MORO Vacuum suction-blowing charger ASM 3 Saug vacuum excavator image 14
MAN TGS 35.400 KAISER MORO Vacuum suction-blowing charger ASM 3 Saug vacuum excavator image 15
MAN TGS 35.400 KAISER MORO Vacuum suction-blowing charger ASM 3 Saug vacuum excavator image 16
MAN TGS 35.400 KAISER MORO Vacuum suction-blowing charger ASM 3 Saug vacuum excavator image 17
MAN TGS 35.400 KAISER MORO Vacuum suction-blowing charger ASM 3 Saug vacuum excavator image 18
MAN TGS 35.400 KAISER MORO Vacuum suction-blowing charger ASM 3 Saug vacuum excavator image 19
MAN TGS 35.400 KAISER MORO Vacuum suction-blowing charger ASM 3 Saug vacuum excavator image 20
MAN TGS 35.400 KAISER MORO Vacuum suction-blowing charger ASM 3 Saug vacuum excavator image 21
MAN TGS 35.400 KAISER MORO Vacuum suction-blowing charger ASM 3 Saug vacuum excavator image 22
MAN TGS 35.400 KAISER MORO Vacuum suction-blowing charger ASM 3 Saug vacuum excavator image 23
MAN TGS 35.400 KAISER MORO Vacuum suction-blowing charger ASM 3 Saug vacuum excavator image 24
MAN TGS 35.400 KAISER MORO Vacuum suction-blowing charger ASM 3 Saug vacuum excavator image 25
MAN TGS 35.400 KAISER MORO Vacuum suction-blowing charger ASM 3 Saug vacuum excavator image 26
MAN TGS 35.400 KAISER MORO Vacuum suction-blowing charger ASM 3 Saug vacuum excavator image 27
MAN TGS 35.400 KAISER MORO Vacuum suction-blowing charger ASM 3 Saug vacuum excavator image 28
MAN TGS 35.400 KAISER MORO Vacuum suction-blowing charger ASM 3 Saug vacuum excavator image 29
MAN TGS 35.400 KAISER MORO Vacuum suction-blowing charger ASM 3 Saug vacuum excavator image 30
Interested in the ad?
Contact the seller
1/30
PDF
$200,900
Net price
€187,500
$247,107
Gross price
Contact the seller
Brand MAN
Model TGS 35.400 KAISER MORO Vacuum suction-blowing charger ASM 3 Saug
Type vacuum excavator
Year of manufacture 2009
Mileage 141800 mi
Volume 339000 ft³
Location Poland Niwy 8
Placed on more than 1 month
Machineryline ID VL25443
Condition
Condition used
More details
Colour deep blue, metallic

More details — MAN TGS 35.400 KAISER MORO Vacuum suction-blowing charger ASM 3 Saug vacuum excavator

English
In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION, more information + 4 8 6 9 7 0 7 0 6 7 0

MAN TGS 35.400 KAISER MORO Vacuum suction-blowing charger ASM 3 / S

Mileage 228240
Year of prod. 2009
VIDEO
show contacts

Application:
* vacuum loading of loose and dusty materials, i.e. gravel, ash, slag, cement, lime, scale, scale, etc., vacuum loading of sludge, sediments or liquids,
* dedusting and vacuuming of industrial surfaces, warehouses, tanks, silos, conveyor belts, places for unloading goods and others,
* pressure reloading of loose materials.
* cleaning of reactors
* tank cleaning
* cleaning of ventilation systems
* silo cleaning
* factory cleaning / dedusting
* cleaning of biogas chambers (WKF, ZKF)
* cleaning sand filters
* replacement of catalytic beds
* specialized industrial cleaning services

The dry vacuuming vehicle is designed for the heaviest and most demanding dry suction work, but can also be used effectively for wet work. The flexible suction unit can be optimally adapted to each application, regardless of whether the suction work is carried out from below or from the working area above. The filter chamber is optimally designed and has a large hydraulic drain door, making emptying easy and efficient. With the help of a specially designed ejector, dry materials can be moved very effectively, also upwards. All working functions can be performed with the radio remote control.

Blower capacity up to 10500 m3 / h
Max vaccum 1 bar
Suction boom
Remote control
Vacuum and pressure detection: tank
High tipping system
Tank capacity 9600 m3

Highly efficient vehicle for dry vacuuming. Thanks to a vacuum of 90% and a pressure of up to 1 bar, the vehicle is suitable for all vacuuming and dry blowing operations. Dust filtration is carried out using 72 filter bags with fully automatic cleaning of the filter elements.
Power is transferred directly without the use of any belt drives, which means the system is very reliable and requires minimal maintenance.A car in a superb technical condition!
IT IS AWESOME!
IN PERFECT CONDITION!
100% accident-free!

POSSIBILITY OF LOAN OR LEASING

-we take care of credit and leasing formalities
- simplified procedures 0% of the first deposit
-and newly opened companies
-and also customers entered into the KRD and BIG

MORE INFORMATION AT NO.

pokaż kontakty (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viber
pokaż kontakty (POL)

CAUTION.
This announcement is only commercial information and does not constitute an offer pursuant to Art. 66, §1 of the Civil Code. The seller is not responsible for any errors or out-of-date advertisements
Show the whole comment
In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION, more information + 4 8 6 9 7 0 7 0 6 7 0

MAN TGS 35.400 KAISER MORO Ładowarka próżniowa ssąco-nadmuchowa ASM 3/S

Przebieg 228240
Rok prod. 2009
VIDEO
show contacts

Zastosowanie:
* podciśnieniowy załadunek materiałów sypkich i pylistych tj. żwir, popiół, żużel, cement, wapno, zendry, zgorzeliny itp. podciśnieniowy załadunek szlamów, osadów lub cieczy,
*odpylanie i odkurzanie powierzchni przemysłowych, hal magazynowych, zbiorników, silosów, taśmociągów, miejsc rozładunku towarów i innych,
*ciśnieniowy przeładunek materiałów sypkich.
* czyszczenie reaktorów
* czyszczenie zbiorników
* czyszczenie układów wentylacyjnych
* czyszczenie silosów
* czyszczenie/odpylanie fabryk
* czyszczenie komór biogazowych (WKF, ZKF)
* czyszczenie filtrów piaskowych
* wymiana złóż katalitycznych
* specjalistyczne usługi czyszczenia przemysłowego

Pojazd do odkurzania na sucho jest przeznaczony do najcięższych i najbardziej wymagających prac związanych z zasysaniem na sucho, ale może być również skutecznie używany do pracy na mokro. Elastyczna jednostka ssąca może być optymalnie dostosowana do każdego zastosowania, niezależnie od tego, czy prace zasysające są prowadzone od dołu, czy z obszaru roboczego wyżej. Komora filtra jest optymalnie zaprojektowana i ma duże hydrauliczne drzwiczki spustowe, dzięki czemu opróżnianie jest łatwe i wydajne. Za pomocą specjalnie zaprojektowanego wyrzutnika można bardzo efektywnie przesuwać suche materiały, także w górę. Wszystkie funkcje robocze można wykonać za pomocą pilota radiowego.

Wydajność dmuchawy do 10500 m3/h
Max vaccum 1 bar
Wysięgnik ssący
Zdalne sterowanie
Wykrywanie podciśnienia i ciśnienia: zbiornik
System wysokiego wywrotu
Pojemność zbiornika 9600 m3

Wysoce wydajny pojazd do suchego odkurzania. Dzięki podciśnieniu 90% i ciśnieniu do 1 bara pojazd jest przystosowany do wszystkich operacji odkurzania i nadmuchiwania na sucho. Filtracja kurzu odbywa się za pomocą 72 worków filtracyjnych z całkowicie automatycznym czyszczeniem elementów filtrujących.
Moc jest przenoszona bezpośrednio, bez użycia jakichkolwiek napędów pasowych, co oznacza, że system jest bardzo niezawodny i wymaga minimalnej konserwacji.SAMOCHÓD W REWELACYJNYM STANIE TECHNICZNYM!
WIZUALNIE PREZENTUJE SIĘ REWELACYJNIE!
W IDEALNYM STANIE!
100% BEZWYPADKOWY!

MOŻLIWOŚĆ KREDYTU lub LEASINGU

-załatwiamy formalności kredytowo leasingowe
-procedury uproszczone 0% pierwszej wpłaty
-oraz na nowo otwarte firmy
-a także klientów wpisanych do KRD i BIG

WIĘCEJ INFORMACJI POD NR.

pokaż kontakty(ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viber
pokaż kontakty (POL)

UWAGA.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66,§ 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia
In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION, more information + 4 8 6 9 7 0 7 0 6 7 0

MAN TGS 35.400 KAISER MORO Вакуумный всасывающий-выдувной агрегат ASM 3 / S

Пробег 228240
Год выпуска. 2009 г.
VIDEO
show contacts

Заявление:
* вакуумная загрузка сыпучих и пыльных материалов, т.е. гравия, золы, шлака, цемента, извести, окалины, окалины и т. д., вакуумная загрузка шлама, отложений или жидкостей,
* обеспыливание промышленных поверхностей, складов, резервуаров, силосов, конвейерных лент, мест разгрузки товаров и др.,
* перегрузка сыпучих материалов под давлением.
* очистка реакторов
* очистка резервуаров
* чистка вентиляционных систем
* очистка силоса
* заводская очистка / обеспыливание
* очистка биогазовых камер (WKF, ZKF)
* очистка песочных фильтров
* замена каталитических слоев
* специализированные услуги промышленной уборки

Пылесос предназначен для самых тяжелых и наиболее требовательных работ по всасыванию сухих материалов, но также может эффективно использоваться для влажных работ. Гибкий всасывающий агрегат может быть оптимально адаптирован к каждому применению, независимо от того, выполняется ли всасывание снизу или из рабочей зоны сверху. Фильтровальная камера оптимально спроектирована и имеет большую гидравлическую сливную дверцу, что делает опорожнение простым и эффективным. С помощью специально разработанного эжектора сухие материалы можно очень эффективно перемещать, в том числе вверх. Все рабочие функции можно выполнять с помощью радиоуправления.

Производительность нагнетателя до 10500 м3 / ч
Максимальный вакуум 1 бар
Всасывающая стрела
Дистанционное управление
Обнаружение вакуума и давления: бак
Система высокого опрокидывания

Высокоэффективная машина для сухой уборки. Благодаря вакууму 90% и давлению 1 бар машина подходит для всех операций вакуумирования и сухого выдувания. Фильтрация пыли осуществляется с помощью 72 фильтровальных мешков с полностью автоматической очисткой фильтрующих элементов.
Мощность передается напрямую, без использования каких-либо ременных приводов, что означает, что система очень надежна и требует минимального обслуживания.Автомобиль в отличном техническом состоянии!
ЭТО ПРЕВОСХОДНО!
В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ!
100% безаварийность!

ВОЗМОЖНОСТЬ КРЕДИТА ИЛИ АРЕНДЫ

-мы берем на себя кредитные и лизинговые формальности
- упрощенные процедуры 0% от первого депозита
-и недавно открывшиеся компании
-а также клиенты вошли в KRD и BIG

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА NO.

pokaż kontakty (ENG.RUS.POL) WhatsApp и Viber
pokaż kontakty (POL)

ОСТОРОЖНОСТЬ.
Это объявление является только коммерческой информацией и не является предложением в соответствии со ст. 66, § 1 Гражданского кодекса. Продавец не несет ответственности за какие-либо ошибки или устаревшие рекламные объявления.
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads