The ad JLG 2032 scissor lift has been sold and is not included in the search!
Similar ads
JLG 1930ES scissor lift JLG 1930ES $4,961 Scissor lift 2011 383 m/h Germany, Oelsnitz/ V
JLG 1930ES scissor lift JLG 1930ES $4,206 Scissor lift 2011 531 m/h Germany, Oelsnitz/ V
JLG 4069 LE scissor lift JLG 4069 LE $13,620 Scissor lift 2016 242 m/h Poland, Paniówki
JCB 10.1 scissor lift JCB 10.1 $12,830 Scissor lift 2017 33.14 ft Germany, Friedberg-Derching
JLG R6 scissor lift JLG R6 $5,392 Scissor lift 08/2016 140 m/h Japan, Yachimata
JLG 2032 scissor lift
Sold
JLG 2032 scissor lift
JLG 2032 scissor lift image 2
JLG 2032 scissor lift image 3
JLG 2032 scissor lift image 4
JLG 2032 scissor lift image 5
JLG 2032 scissor lift image 6
JLG 2032 scissor lift image 7
JLG 2032 scissor lift image 8
JLG 2032 scissor lift image 9
JLG 2032 scissor lift image 10
JLG 2032 scissor lift image 11
JLG 2032 scissor lift image 12
1/12
Brand:  JLG
Model:  2032
Type:  scissor lift
Year of manufacture:  2016
Location:  Germany Oftersheim
Placed on:  more than 1 month
Machineryline ID:  GN38780
Condition
Condition:  used

More details — JLG 2032 scissor lift

English
JLG model 2032 ES scissor lift
Working height 8.1 m
Platform height 6.1 m

Dead weight 1965 kg
Space requirement 2350x800mm
Year of construction 2016

Read operating hours 160

Actual condition, ready for use, with valid FEM 4.004 (UVV) acceptance from February 2024

Loading on normal truck without ramp by forklift no problem

With operating instructions and CE certificate, without test logbook
The offer is aimed exclusively at traders within the meaning of §14 BGB
No sale to private individuals!
Scherenbühne JLG Modell 2032 ES
Arbeitshöhe 8.1 m
Plattformhöhe 6,1m

Eigengewicht 1965 kg
Platzbedarf 2350x800mm
Baujahr 2016

abgelesene Betriebsstunden 160

IST-Zustand, einsatzbereit, mit gültger FEM 4.004 (UVV) Abnahme von Februar 2024

Verladung auf normalen LKW ohne Rampe per Gabelstapler kein Problem

mit Betriebsanleitung und CE Zertifikat, ohne Prüfbuch
Das Angebot richtet sich ausschließlich an Gewerbetreibende im Sinne §14 BGB
kein Verkauf an Privat!
Podnośnik nożycowy JLG model 2032 ES
Wysokość robocza 8,1 m
Wysokość platformy 6,1 m

Masa własna 1965 kg
Rok budowy 2016

Odczytane godziny pracy 160

Stan rzeczywisty, gotowy do użycia, z ważnym odbiorem FEM 4.004 (UVV) od lutego 2024 r.

Bezproblemowy załadunek wózkiem widłowym na zwykłą ciężarówkę bez rampy

Z instrukcją obsługi i certyfikatem CE, bez dziennika testów
Oferta jest skierowana wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu §14 BGB
Nie sprzedajemy osobom prywatnym!
Modelul JLG 2032 ES de ridicare cu foarfecă
Înălțime de lucru 8,1 m
Înălțimea platformei 6,1 m

Greutate proprie 1965 kg
Anul de construcție 2016

Citiți orele de funcționare 160

Stare actuală, gata de utilizare, cu acceptare FEM 4.004 (UVV) valabilă din februarie 2024

Încărcarea pe un camion normal, fără rampă, cu un stivuitor, fără probleme

Cu instrucțiuni de utilizare și certificat CE, fără jurnal de testare
Oferta se adresează exclusiv comercianților în sensul §14 BGB
Nici o vânzare către persoane fizice!
Ножичний підйомник JLG модель 2032 ES
Робоча висота 8,1 м
Висота платформи 6,1 м

Власна вага 1965 кг
Рік випуску 2016

Напрацювання 160

Фактичний стан, готовий до експлуатації, з дійсним допуском FEM 4.004 (UVV) з лютого 2024 р.

Навантаження на звичайну вантажівку без рампи вилочним навантажувачем без проблем

З інструкцією з експлуатації та сертифікатом CE, без журналу випробувань
Пропозиція призначена виключно для торговців у розумінні §14 BGB
Приватним особам не продається!