New Otinus PCV-2512-D plasma cutting machine

PDF
new Otinus PCV-2512-D plasma cutting machine
new Otinus PCV-2512-D plasma cutting machine image 2
new Otinus PCV-2512-D plasma cutting machine image 3
new Otinus PCV-2512-D plasma cutting machine image 4
new Otinus PCV-2512-D plasma cutting machine image 5
new Otinus PCV-2512-D plasma cutting machine image 6
new Otinus PCV-2512-D plasma cutting machine image 7
new Otinus PCV-2512-D plasma cutting machine image 8
Interested in the ad?
Contact the seller
1/8
PDF
$21,650
€19,910
Contact the seller
Brand Otinus
Model PCV-2512-D
Type plasma cutting machine
Year of manufacture 02/2023
Location Poland Bydgoszcz
Placed on more than 1 month
Seller stock ID 2301
Condition
Condition new
Warranty: 2 years

More details — New Otinus PCV-2512-D plasma cutting machine

English
CNC plasma cutting machine PCV-2512-D

The machine was engineered and manufactured in Poland.

Working parameters:
- XY operating range (working area): 1270 x 2600 mm
- Clearance between table and gantry: 240 mm
- Maximum cutting tube height: 200 mm
- Idle speed (Cutting speed depends on the capacity of the plasma source and the thickness of working material.): 25000 mm/min.
- Compatible with Hypertherm Powermax 45-125, and Hypertherm MAXPRO200 plasma sources.

Structure specifications:
- Length: 3150 mm
- Width: 2030 mm
- Height: 1500 mm
- Total mass: 950.0 kg
- Maximum load: 1250.0 kg
- Adjustable support legs: 6 pcs

Systems
THC – Torch Height Controller – The integrated cutting height control system automatically adjusts the distance between the torch and the material based on the analysis of variations in the source voltage.
ACS – Anti-Collision System – Anti-collision sensor to ensure operational safety.
AMS – Align Material System – Automatically corrects the programme information about the angle of the material in relation to the table.

Assistance by a specialist
We are committed to staying in continuous contact with our Customers; therefore, we meet this challenge by offering a package of hours to be used for the Otinus Professional Assistance within every machine purchased.

Otinus Academy
This is a constantly growing e-learning platform created for Otinus brand Clients. By purchasing this machine you will gain a year access to online courses that will allow you to effortlessly train a new employee or refresh your knowledge from training!

View and challenge the machine
Join us for a unique demonstration where a qualified Otinus technician will show you the full functionality of the machine. In addition, you will be able to try out how the machine will perform against your needs. You can provide technical drawings and sample material.

Supplied with machine
Installation of the machine and training in the use of the machine at our Clients' sites.
- 1 day, up to 8 hours - installation of the machine and learning to use the controller.
Consultation with a specialist
- Telephone: 7.30 a.m. to 9 p.m. (Mon-Sat) - time package of 8 hours to be used within 12 months.
- Online: from 7.30 a.m. to 2.30 p.m. (Mon-Fri) - time package of 8 hours to be used within 12 months.
Access to Otinus Academy courses
- MyPlasm - 12 month access
- LibreCad - 12 month access
CNC Plasmaschneidanlage PCV-2512-D

Die Maschine wurde in Polen entwickelt und gebaut.

Technische Parameter
- X- und Y-Arbeitsbereich: 1270 x 2600 mm
- Freiraum zwischen Tischoberfläche und Balken: 240 mm
- Maximale Höhe des zu schneidenden Profils: 200 mm
- Leerlaufgeschwindigkeit (Die Schnittgeschwindigkeit ist abhängig von der Leistung der Plasmaquelle und der Stärke des zu schneidenden Materials.): 25000 mm/min.
- Kompatibel mit Hypertherm Powermax 45-125 Plasmaquellen, und Hypertherm MAXPRO200

Konstruktionsparameter:
- Länge: 3150 mm
- Breite: 2030 mm
- Höhe: 1500 mm
- Gesamtgewicht: 950.0 kg
- Maximale Belastbarkeit: 1250.0 kg
- Einstellbare Stützfüße: 6

Systeme
THC - Torch Height Controller – integrierte Schnitthöhen-Kontrollsystem passt den Brennerabstand zum Material automatisch an, basierend auf der Analyse von Schwankungen der Quellenspannung.
ACS - Anti-Collision System – Antikollisionssensor für sicheren Betrieb.
AMS - Align Material System – korrigiert automatisch Informationen zum Materialwinkel in Bezug auf den Tisch.

Fachmännische Unterstützung
Wir sorgen dafür, dass wir in ständigem Kontakt mit unseren Kunden bleiben. Deshalb bieten wir zu jeder gekauften Maschine einen stundenlangen Otinus Specialist Support an.

Otinus-Akademie Lernsoftware
Dies ist eine ständig wachsende E-Learning-Plattform, die für Kunden der Marke Otinus geschaffen wurde. Mit dem Kauf dieses Geräts erhalten Sie ein Jahr lang Zugang zu Online-Kursen, mit denen Sie mühelos einen neuen Mitarbeiter einarbeiten oder das Wissen aus Schulungen auffrischen können!

Kommen Sie und testen Sie unsere Maschinen
Nehmen Sie an einer außergewöhnlichen Präsentation teil, bei der ein qualifizierter Otinus-Techniker die gesamte Funktionalität der Maschine. Zusätzlich können Sie ausprobieren, wie das Gerät für Ihre Bedürfnisse geeignet ist. Sie können technische Zeichnungen und Material für Muster bereitstellen.

Im Lieferumfang der Maschine enthalten:
Maschinen-Inbetriebnahme und Bedienerschulung beim Kunden vor Ort
- 1. Tag (bis zu 8 Stunden) - Installation der Maschine und Schulung in der Verwendung des Steuerungssystems.
Telefonische Beratung durch einen Fachmann
- Telefonisch: von 7.30 bis 21.00 (Mo-Sa) – ein 8-stündiges Paket, das innerhalb von 12 Monaten zu verwenden ist.
- Online: von 7.30 bis 14.30 (Mo-Fr) – ein 8-stündiges Paket, das innerhalb von 12 Monaten zu verwenden ist.
Zugang zu Onlinekursen Otinus-Akademie
- MyPlasm - Zugang innerhalb von 12 Monaten
- LibreCad - Zugang innerhalb von 12 Monaten
Wycinarka plazmowa CNC PCV-2512-D

Maszyna została zaprojektowana i skonstruowana w Polsce.

Parametry robocze:
- Zakres pracy XY (Pole robocze): 1270 x 2600 mm
- Prześwit między powierzchnią stołu a belką: 240 mm
- Maksymalna wysokość ciętego profilu: 200 mm
- Prędkość przejazdów jałowych (Prędkość cięcia uzależniona od mocy agregatu plazmowego oraz grubości ciętego materiału.): 25000 mm/min.
- Kompatybilność ze źródłami plazmowymi Hypertherm Powermax 45-125, oraz Hypertherm MAXPRO200.

Parametry konstrukcji:
- Długość: 3150 mm
- Szerokość: 2030 mm
- Wysokość: 1500 mm
- Waga całkowita: 950.0 kg
- Maksymalne obciążenie: 1250.0 kg
- Nogi podporowe z możliwością regulacji: 6 szt.

Łatwe nakładanie arkuszy blach
Cała brama i głowica zostały tak skonstruowane, by można było je odsunąć poza obszar roboczy. Dzięki temu nakładanie dużych arkuszy blach jest łatwe.

Systemy
THC - Torch Height Controller – Zintegrowany system kontroli wysokości cięcia automatycznie dostosowuje odległość palnika od materiału na podstawie analizy zmian napięcia źródła.
ACS - Anti-Collision System – Czujnik antykolizyjny zapewniający bezpieczeństwo pracy.
AMS - Align Material System – Automatycznie koryguje w programie informacje o kącie ułożenia materiału względem stołu.

Asysta specjalisty
Dbamy o to, aby pozostać w stałym kontakcie z naszym Klientem. Z tego powodu wychodzimy naprzeciw, dodając do każdej zakupionej maszyny pakiet godzin do wykorzystania na Asystę Specjalisty Otinus.

Akademia Otinus
To stale rosnąca platforma e-learningowa stworzona dla Klientów marki Otinus. Kupując tę maszynę, zyskasz roczny dostęp do kursów online, dzięki którym bez wysiłku przeszkolisz nowego pracownika lub odświeżysz wiedzę ze szkolenia!

Zobacz i przetestuj maszynę
Zapraszamy na jedyny w swoim rodzaju pokaz, na którym wykwalifikowany technik Otinus zaprezentuje pełną funkcjonalność maszyny. Ponadto będziesz mógł wypróbować, jak urządzenie sprawdzi się w starciu z Twoimi potrzebami. Możesz dostarczyć rysunki techniczne i materiał do wykonania próbek.

W komplecie z maszyną
Instalacja maszyny oraz szkolenie z obsługi maszyny u Klienta
- 1 dzień (do 8 godzin) – instalacja maszyny i nauka obsługi sterownika.
- 2 dzień (do 8 godzin) – dodatkowy dzień na szkolenie do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy – gdy pojawią się pytania w trakcie eksploatacji maszyny.

Konsultacje ze specjalistą
- Telefoniczne: od 7.30 do 21.00 (pn-sob) – pakiet 8 godzin do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy.
- Online: od 7.30 do 14.30 (pn-pt) – pakiet 8 godzin do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy.
Dostęp do kursów Otinus Academy
- MyPlasm - dostęp na 12 miesięcy
- LibreCad - dostęp na 12 miesięcy
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads