MITSUBISHI ML3015eX PLUS fiber laser machine

PDF
MITSUBISHI ML3015eX PLUS fiber laser machine
MITSUBISHI ML3015eX PLUS fiber laser machine image 2
MITSUBISHI ML3015eX PLUS fiber laser machine image 3
MITSUBISHI ML3015eX PLUS fiber laser machine image 4
MITSUBISHI ML3015eX PLUS fiber laser machine image 5
MITSUBISHI ML3015eX PLUS fiber laser machine image 6
MITSUBISHI ML3015eX PLUS fiber laser machine image 7
MITSUBISHI ML3015eX PLUS fiber laser machine image 8
Interested in the ad?
Contact the seller
1/8
PDF
$232,400
PLN 1,029,000
Contact the seller
Brand MITSUBISHI
Model ML3015eX PLUS
Type fiber laser machine
Location Poland Jelenia Góra
Placed on more than 1 month
Machineryline ID YY32219
Description
Overall dimensions 33.5 ft × 10.27 ft × 7.41 ft
Condition
Condition used

More details — MITSUBISHI ML3015eX PLUS fiber laser machine

English
MITSUBISHI ML3015eX PLUS laser , built in 2017 by the renowned Japanese brand Mitsubishi Electric, is designed for cutting workpieces made of mild steel, stainless steel, aluminium, copper and brass. The machine uses the latest technology available on the market, including the extremely powerful Cross-Flow type MITSUBISHI ML45CF-R laser resonator with transverse laser gas flow.
The laser cutting machine provides burr-free cutting of the highest quality and low surface roughness using a laser beam with a maximum power of 4.5 kW, created by electrical discharges in a special gas mixture with a relatively slow flow and in a direction perpendicular to its axis. Real-time power monitoring and a constant laser beam length ensure high cutting quality over the entire working area and prevent power deviations of more than ± 1%, which are needed to process highly reflective materials.
The ML3015EX(S2)-45CF-R laser cutting machine has a large work area with a length of 3050 mm and a width of 1525 mm, on which sheets with a maximum weight of 930 kg and dimensions (L x W) of 3050 x 1525 mm can be processed. The equipment also features, among others, the intuitive MITSUBISHI M700 CNC control with touchscreen and the ECO Mode function, which reduces standby energy consumption by up to 99% by gradually switching off components during unplanned breaks. The total weight of the machine is 10700 kg.
Technical specifications of the MITSUBISHI ML3015eX PLUS laser cutting machine

laser power: 4.5 kW
laser type: CO2
maximum work area (L x W): 3100 x 1565 mm
maximum workpiece size (L x W): 3050 x 1525 mm
feed rates in the X/Y/Z axis: 3100/1565/150 mm
speed of positioning with simultaneous operation of the X and Y axes drives: 100 m/min
maximum workpiece weight: 930 kg
maximum sheet thickness (mild steel): 28 mm
maximum sheet thickness (stainless steel): 22 mm
maximum sheet thickness (aluminium): 18 mm
maximum sheet thickness (copper): 4 mm
maximum sheet thickness (brass): 4 mm
maximum operating speed: 50 m/min
positioning accuracy: ± 0.05 mm
positioning repeatability: ± 0.01 mm
beam operating hours: 4299 h
start-up time: 3 min
laser gas consumption: 3 l/h
compressed air consumption: 400 l/min
power supply: 3x 200 V; 50/60 Hz
dimensions (L x W x H): 10210 x 3130 x 2260 mm
laser source weight: 2200 kg
ML3015eX PLUS machine weight: 10700 kg

Equipment of the laser

CNC control: MITSUBISHI M700
laser resonator: MITSUBISHI ML45CF-R
cutting head: MITSUBISHI PH-XS
exchangeable table (2 pcs.)
15″ touch screen
7.5″ and 10″ lenses
auto focus
Laser MITSUBISHI ML3015eX PLUS , vyrobený v roce 2017 renomovanou japonskou značkou Mitsubishi Electric, je určen k řezání obrobků z měkké oceli, nerezové oceli, hliníku, mědi a mosazi. Stroj využívá nejnovější technologie dostupné na trhu, včetně extrémně výkonného laserového rezonátoru MITSUBISHI ML45CF-R typu Cross-Flow s příčným prouděním laserového plynu.
Laserový řezací stroj zajišťuje řezání bez otřepů v nejvyšší kvalitě a s nízkou drsností povrchu pomocí laserového paprsku o maximálním výkonu 4,5 kW, vytvářeného elektrickými výboji ve speciální směsi plynů s relativně pomalým prouděním a ve směru kolmém na jeho osu. Monitorování výkonu v reálném čase a konstantní délka laserového paprsku zajišťují vysokou kvalitu řezu v celé pracovní oblasti a zabraňují odchylkám výkonu větším než ±1 %, které jsou potřebné pro zpracování vysoce reflexních materiálů.
Laserový řezací stroj ML3015EX(S2)-45CF-R má velkou pracovní plochu o délce 3050 mm a šířce 1525 mm, na které lze zpracovávat plechy o maximální hmotnosti 930 kg a rozměrech (D x Š) 3050 x 1525 mm. Zařízení je mimo jiné vybaveno také intuitivním CNC řízením MITSUBISHI M700 s dotykovou obrazovkou a funkcí ECO Mode, která snižuje spotřebu energie v pohotovostním režimu až o 99 % postupným vypínáním komponent během neplánovaných přestávek. Celková hmotnost stroje je 10700 kg.
Technické specifikace laserového řezacího stroje MITSUBISHI ML3015eX PLUS

výkon laseru: 4,5 kW
typ laseru: CO2
maximální pracovní plocha (d x š): 3100 x 1565 mm
maximální velikost obrobku (d x š): 3050 x 1525 mm
rychlosti posuvu v ose X/Y/Z: 3100/1565/150 mm
rychlost polohování při současném provozu pohonů os X a Y: 100 m/min
maximální hmotnost obrobku: 930 kg
maximální tloušťka plechu (měkká ocel): 28 mm
maximální tloušťka plechu (nerezová ocel): 22 mm
maximální tloušťka plechu (hliník): 18 mm
maximální tloušťka plechu (měď): 4 mm
maximální tloušťka plechu (mosaz): 4 mm
maximální pracovní rychlost: 50 m/min
přesnost polohování: ± 0,05 mm
opakovatelnost polohování: ± 0,01 mm
provozní hodiny paprsku: 4299 h
doba uvedení do provozu: 3 min
spotřeba laserového plynu: 3 l/h
spotřeba stlačeného vzduchu: 400 l/min
napájení: 3x 200 V; 50/60 Hz
rozměry (d x š x v): 10210 x 3130 x 2260 mm
hmotnost laserového zdroje: 2200 kg
hmotnost stroje ML3015eX PLUS : 10700 kg

Vybavení laseru

CNC řízení: MITSUBISHI M700
laserový rezonátor: MITSUBISHI ML45CF-R
řezací hlava: MITSUBISHI PH-XS
výměnný stůl (2 ks)
15″ dotykový displej
7,5″ a 10″ objektivy
auto focus
MITSUBISHI ML3015eX PLUS Laser , der 2017 von der renommierten japanischen Marke Mitsubishi Electric gebaut wurde, ist für das Schneiden von Werkstücken aus Baustahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer und Messing konzipiert. Die Maschine nutzt die neueste auf dem Markt verfügbare Technologie, darunter den extrem leistungsstarken Cross-Flow-Laserresonator MITSUBISHI ML45CF-R mit transversaler Lasergasströmung.
Die Laserschneidmaschine ermöglicht ein gratfreies Schneiden von höchster Qualität und geringer Oberflächenrauheit unter Verwendung eines Laserstrahls mit einer maximalen Leistung von 4,5 kW, der durch elektrische Entladungen in einem speziellen Gasgemisch mit einer relativ langsamen Strömung und in einer Richtung senkrecht zu seiner Achse erzeugt wird. Die Leistungsüberwachung in Echtzeit und eine konstante Laserstrahllänge gewährleisten eine hohe Schnittqualität über den gesamten Arbeitsbereich und verhindern Leistungsabweichungen von mehr als ± 1 %, die für die Bearbeitung stark reflektierender Materialien erforderlich sind.
Die Laserschneidanlage ML3015EX(S2)-45CF-R verfügt über einen großen Arbeitsbereich mit einer Länge von 3050 mm und einer Breite von 1525 mm, auf dem Bleche mit einem maximalen Gewicht von 930 kg und Abmessungen (L x B) von 3050 x 1525 mm bearbeitet werden können. Die Anlage verfügt unter anderem über die intuitive MITSUBISHI M700 CNC-Steuerung mit Touchscreen und die ECO-Mode-Funktion, die den Standby-Energieverbrauch durch schrittweises Abschalten der Komponenten bei ungeplanten Pausen um bis zu 99 % reduziert. Das Gesamtgewicht der Maschine beträgt 10700 kg.
Technische Daten der Laserschneidmaschine MITSUBISHI ML3015eX PLUS

Laserleistung: 4,5 kW
Lasertyp: CO2
maximale Arbeitsfläche (L x B): 3100 x 1565 mm
maximale Werkstückgröße (L x B): 3050 x 1525 mm
Vorschubgeschwindigkeiten in den Achsen X/Y/Z: 3100/1565/150 mm
Positioniergeschwindigkeit bei gleichzeitigem Betrieb der Antriebe der X- und Y-Achse: 100 m/min
Maximales Werkstückgewicht: 930 kg
Maximale Blechdicke (Baustahl): 28 mm
Maximale Blechdicke (Edelstahl): 22 mm
Maximale Blechdicke (Aluminium): 18 mm
Maximale Blechdicke (Kupfer): 4 mm
Maximale Blechdicke (Messing): 4 mm
maximale Arbeitsgeschwindigkeit: 50 m/min
Positioniergenauigkeit: ± 0,05 mm
Wiederholbarkeit der Positionierung: ± 0,01 mm
Betriebsstunden des Strahls: 4299 h
Anlaufzeit: 3 min
Lasergasverbrauch: 3 l/h
Druckluftverbrauch: 400 l/min
Spannungsversorgung: 3x 200 V; 50/60 Hz
Abmessungen (L x B x H): 10210 x 3130 x 2260 mm
Gewicht der Laserquelle: 2200 kg
ML3015eX PLUS Maschinengewicht: 10700 kg

Ausstattung des Lasers

CNC-Steuerung: MITSUBISHI M700
Laser-Resonator: MITSUBISHI ML45CF-R
Schneidkopf: MITSUBISHI PH-XS
austauschbarer Tisch (2 Stk.)
15″ Touchscreen
7,5″ und 10″ Objektive
auto focus
Láser MITSUBISHI ML3015eX PLUS , construido en 2017 por la reconocida marca japonesa Mitsubishi Electric, está diseñado para cortar piezas de trabajo de acero dulce, acero inoxidable, aluminio, cobre y latón. La máquina utiliza la última tecnología disponible en el mercado, incluyendo el extremadamente potente resonador láser tipo Cross-Flow MITSUBISHI ML45CF-R con flujo de gas láser transversal.
La máquina de corte por láser proporciona un corte sin rebabas de la máxima calidad y baja rugosidad superficial utilizando un rayo láser con una potencia máxima de 4,5 kW, creado por descargas eléctricas en una mezcla especial de gas con un flujo relativamente lento y en dirección perpendicular a su eje. La supervisión de la potencia en tiempo real y la longitud constante del haz láser garantizan una alta calidad de corte en toda la zona de trabajo y evitan desviaciones de potencia superiores al ± 1%, necesarias para procesar materiales muy reflectantes.
La cortadora láser ML3015EX(S2)-45CF-R dispone de una amplia área de trabajo con una longitud de 3050 mm y una anchura de 1525 mm, en la que se pueden procesar chapas con un peso máximo de 930 kg y unas dimensiones (L x A) de 3050 x 1525 mm. El equipo también incorpora, entre otros, el intuitivo control CNC MITSUBISHI M700 con pantalla táctil y la función ECO Mode, que reduce el consumo de energía en modo de espera hasta en un 99% mediante la desconexión gradual de los componentes durante las pausas no planificadas. El peso total de la máquina es de 10700 kg.
Especificaciones técnicas de la cortadora láser MITSUBISHI ML3015eX PLUS

potencia del láser: 4,5 kW
tipo de láser: CO2
área máxima de trabajo (L x A): 3100 x 1565 mm
tamaño máximo de la pieza de trabajo (L x A): 3050 x 1525 mm
velocidades de avance en los ejes X/Y/Z: 3100/1565/150 mm
velocidad de posicionamiento con funcionamiento simultáneo de los accionamientos de los ejes X e Y: 100 m/min
peso máximo de la pieza: 930 kg
espesor máximo de la chapa (acero dulce): 28 mm
espesor máximo de la chapa (acero inoxidable): 22 mm
espesor máximo de la chapa (aluminio): 18 mm
espesor máximo de la chapa (cobre): 4 mm
espesor máximo de la chapa (latón): 4 mm
velocidad máxima de trabajo: 50 m/min
precisión de posicionamiento: ± 0,05 mm
repetibilidad de posicionamiento: ± 0,01 mm
horas de funcionamiento del haz: 4299 h
tiempo de puesta en marcha: 3 min
consumo de gas láser: 3 l/h
consumo de aire comprimido: 400 l/min
alimentación eléctrica: 3x 200 V; 50/60 Hz
dimensiones (L x A x A): 10210 x 3130 x 2260 mm
peso de la fuente láser: 2200 kg
peso de la máquina ML3015eX PLUS : 10700 kg

Equipamiento del láser

control CNC: MITSUBISHI M700
resonador láser: MITSUBISHI ML45CF-R
cabezal de corte: MITSUBISHI PH-XS
mesa intercambiable (2 uds.)
pantalla táctil de 15″
objetivos de 7,5″ y 10″
auto focus
Laser MITSUBISHI ML3015eX PLUS , construit en 2017 par la célèbre marque japonaise Mitsubishi Electric, est conçu pour la découpe de pièces en acier doux, acier inoxydable, aluminium, cuivre et laiton. La machine utilise les dernières technologies disponibles sur le marché, notamment le résonateur laser MITSUBISHI ML45CF-R de type Cross-Flow, extrêmement puissant, avec un flux de gaz laser transversal.
La machine de découpe laser assure une découpe sans bavure de la plus haute qualité et une faible rugosité de surface en utilisant un faisceau laser d’une puissance maximale de 4,5 kW, créé par des décharges électriques dans un mélange gazeux spécial à écoulement relativement lent et dans une direction perpendiculaire à son axe. Le contrôle de la puissance en temps réel et la longueur constante du faisceau laser garantissent une qualité de coupe élevée sur l’ensemble de la zone de travail et empêchent les écarts de puissance de plus de ± 1 %, qui sont nécessaires pour traiter les matériaux hautement réfléchissants.
La machine de découpe laser ML3015EX(S2)-45CF-R dispose d’une grande zone de travail d’une longueur de 3050 mm et d’une largeur de 1525 mm, sur laquelle des tôles d’un poids maximal de 930 kg et de dimensions (L x l) de 3050 x 1525 mm peuvent être traitées. L’équipement est également doté, entre autres, de la commande CNC intuitive MITSUBISHI M700 avec écran tactile et de la fonction ECO Mode, qui réduit la consommation d’énergie en mode veille jusqu’à 99 % en éteignant progressivement les composants pendant les pauses non planifiées. Le poids total de la machine est de 10700 kg.
Caractéristiques techniques de la machine de découpe laser MITSUBISHI ML3015eX PLUS

puissance du laser : 4,5 kW
type de laser : CO2
surface de travail maximale (L x l) : 3100 x 1565 mm
taille maximale de la pièce (L x l) : 3050 x 1525 mm
vitesses d’avance sur les axes X/Y/Z : 3100/1565/150 mm
vitesse de positionnement avec fonctionnement simultané des entraînements des axes X et Y : 100 m/min
poids maximal de la pièce : 930 kg
épaisseur maximale de la tôle (acier doux) : 28 mm
épaisseur maximale de la tôle (acier inoxydable) : 22 mm
épaisseur maximale de la tôle (aluminium) : 18 mm
épaisseur maximale de la tôle (cuivre) : 4 mm
épaisseur maximale de la tôle (laiton) : 4 mm
vitesse maximale de fonctionnement : 50 m/min
précision de positionnement : ± 0,05 mm
répétabilité du positionnement : ± 0,01 mm
heures de fonctionnement du faisceau : 4299 h
temps de démarrage : 3 min
consommation de gaz laser : 3 l/h
consommation d’air comprimé : 400 l/min
alimentation électrique : 3x 200 V ; 50/60 Hz
dimensions (L x l x h) : 10210 x 3130 x 2260 mm
poids de la source laser : 2200 kg
poids de la machine ML3015eX PLUS : 10700 kg

Equipement du laser

contrôle CNC : MITSUBISHI M700
résonateur laser : MITSUBISHI ML45CF-R
tête de coupe : MITSUBISHI PH-XS
table interchangeable (2 pcs.)
15″ écran tactile
objectifs 7.5″ et 10″
uto focus
MITSUBISHI ML3015eX PLUS lézer Mitsubishi Electric neves japán márka által 2017-ben gyártott könnyűacélból, rozsdamentes acélból, alumíniumból, rézből és sárgarézből készült munkadarabok vágására készült. A gép a piacon elérhető legmodernebb technológiát használja, beleértve a rendkívül nagy teljesítményű, keresztirányú lézergáz-áramlással rendelkező, Cross-Flow típusú MITSUBISHI ML45CF-R lézerrezonátort.
A lézervágó a legmagasabb minőségű és alacsony felületi érdességű, marásmentes vágást biztosítja a 4,5 kW maximális teljesítményű lézersugárral, amelyet egy speciális, viszonylag lassan áramló gázkeverékben, a tengelyére merőleges irányban elektromos kisülésekkel hoznak létre. A valós idejű teljesítmény-ellenőrzés és az állandó lézersugárhossz biztosítja a magas vágási minőséget a teljes munkaterületen, és megakadályozza a ± 1%-nál nagyobb teljesítmény-eltéréseket, amelyek az erősen fényvisszaverő anyagok megmunkálásához szükségesek.
Az ML3015EX(S2)-45CF-R lézervágó nagy, 3050 mm hosszú és 1525 mm széles munkaterülettel rendelkezik, amelyen legfeljebb 930 kg tömegű és 3050 x 1525 mm méretű (L x W) lemezek dolgozhatók meg. A berendezés többek között az intuitív MITSUBISHI M700 CNC-vezérléssel és érintőképernyővel, valamint az ECO Mode funkcióval is rendelkezik, amely akár 99%-kal csökkenti a készenléti energiafogyasztást azáltal, hogy a nem tervezett szünetekben fokozatosan kikapcsolja az alkatrészeket. A gép teljes tömege 10700 kg.
A MITSUBISHI ML3015eX PLUS lézervágó műszaki adatai

lézerteljesítmény: 4,5 kW
lézertípus: CO2
maximális munkaterület (L x W): 3100 x 1565 mm
maximális munkadarabméret (L x Sz): 3050 x 1525 mm
előtolási sebességek az X/Y/Z tengelyen: 3100/1565/150 mm
pozicionálási sebesség az X- és Y-tengely meghajtások egyidejű működtetésével: 100 m/min
a munkadarab maximális súlya: 930 kg
maximális lemezvastagság (lágyacél): 28 mm
maximális lemezvastagság (rozsdamentes acél): 22 mm
maximális lemezvastagság (alumínium): 18 mm
maximális lemezvastagság (réz): 4 mm
maximális lemezvastagság (sárgaréz): 4 mm
maximális működési sebesség: 50 m/perc
pozicionálási pontosság: ± 0,05 mm
pozícionálás ismételhetősége: ± 0,01 mm
sugár üzemóra: 4299 h
indítási idő: 3 perc
lézergázfogyasztás: 3 l/h
sűrített levegő fogyasztás: 400 l/min
áramellátás: 3x 200 V; 50/60 Hz
méretek (hosszúság x szélesség x magasság): 10210 x 3130 x 2260 mm
lézerforrás súlya: 2200 kg
ML3015eX PLUS gép súlya: 10700 kg

A lézer felszereltsége

CNC-vezérlés: MITSUBISHI M700
lézerrezonátor: MITSUBISHI ML45CF-R
vágófej: MITSUBISHI PH-XS
cserélhető asztal (2 db)
15″ érintőképernyő
7,5″ és 10″ objektívek
auto focus
Laser MITSUBISHI ML3015eX PLUS , costruito nel 2017 dal rinomato marchio giapponese Mitsubishi Electric, è progettato per il taglio di pezzi in acciaio dolce, acciaio inox, alluminio, rame e ottone. La macchina utilizza le più recenti tecnologie disponibili sul mercato, tra cui il potentissimo risonatore laser MITSUBISHI ML45CF-R di tipo Cross-Flow con flusso di gas laser trasversale.
La macchina per taglio laser offre un taglio senza bave di altissima qualità e una bassa rugosità superficiale utilizzando un raggio laser con una potenza massima di 4,5 kW, creato da scariche elettriche in una speciale miscela di gas con un flusso relativamente lento e in direzione perpendicolare al suo asse. Il monitoraggio della potenza in tempo reale e la lunghezza costante del raggio laser assicurano un’elevata qualità di taglio su tutta l’area di lavoro e impediscono deviazioni di potenza superiori a ± 1%, necessarie per la lavorazione di materiali altamente riflettenti.
La macchina taglio laser ML3015EX(S2)-45CF-R ha un’ampia area di lavoro con una lunghezza di 3050 mm e una larghezza di 1525 mm, sulla quale possono essere lavorate lastre con un peso massimo di 930 kg e dimensioni (L x W) di 3050 x 1525 mm. L’apparecchiatura è dotata, tra l’altro, dell’intuitivo controllo CNC MITSUBISHI M700 con touchscreen e della funzione ECO Mode, che riduce il consumo energetico in standby fino al 99% spegnendo gradualmente i componenti durante le pause non programmate. Il peso totale della macchina è di 10700 kg.
Specifiche tecniche della macchina taglio laser MITSUBISHI ML3015eX PLUS

potenza laser: 4,5 kW
tipo di laser: CO2
area di lavoro massima (L x W): 3100 x 1565 mm
dimensioni massime del pezzo (L x W): 3050 x 1525 mm
velocità di avanzamento negli assi X/Y/Z: 3100/1565/150 mm
velocità di posizionamento con funzionamento simultaneo degli azionamenti degli assi X e Y: 100 m/min
peso massimo del pezzo: 930 kg
spessore massimo della lamiera (acciaio dolce): 28 mm
spessore massimo della lamiera (acciaio inox): 22 mm
spessore massimo della lamiera (alluminio): 18 mm
spessore massimo della lamiera (rame): 4 mm
spessore massimo della lamiera (ottone): 4 mm
velocità operativa massima: 50 m/min
precisione di posizionamento: ± 0,05 mm
ripetibilità di posizionamento: ± 0,01 mm
ore di funzionamento della trave: 4299 h
tempo di avvio: 3 min
consumo di gas laser: 3 l/h
consumo di aria compressa: 400 l/min
alimentazione: 3x 200 V; 50/60 Hz
dimensioni (L x P x A): 10210 x 3130 x 2260 mm
peso della sorgente laser: 2200 kg
peso della macchina ML3015eX PLUS : 10700 kg

Equipaggiamento del laser

controllo CNC: MITSUBISHI M700
risonatore laser: MITSUBISHI ML45CF-R
testa di taglio: MITSUBISHI PH-XS
tavolo intercambiabile (2 pezzi)
schermo tattile da 15″
obiettivi da 7,5″ e 10″
autofocus
Laser MITSUBISHI ML3015eX PLUS zbudowany w 2017 roku przez renomowaną japońską markę Mitsubishi Electric, przeznaczony jest do przecinania detali wykonanych ze stali zwykłej, stali nierdzewnej, aluminium, miedzi i mosiądzu. Maszyna wykorzystuje najnowocześniejszą technologię dostępną na rynku, w tym niezwykle wydajny rezonator MITSUBISHI ML45CF-R typu Cross-Flow z poprzecznym przepływem gazu laserowego.
Wycinarka laserowa zapewnia bezgratowe cięcie o najwyższej jakości i niskiej chropowatości powierzchni za pomocą wiązki laserowej o maksymalnej mocy 4,5 kW, powstałej w wyniku wyładowań elektrycznych w specjalnej mieszance gazów o relatywnie wolnym przepływie i w kierunku prostopadłym do jej osi. Monitorowanie mocy w czasie rzeczywistym oraz stała długość wiązki laserowej zapewniają wysoką jakość cięcia na całym obszarze roboczym oraz zapobiegają powstawaniu odchyleń mocy większych niż ± 1%, potrzebnych do obróbki materiałów wysoce refleksyjnych.
Wypalarka laserowa ML3015EX(S2)-45CF-R posiada duży obszar roboczy o długości 3050 mm i szerokości 1525 mm na którym obrabiane są arkusze blach o maksymalnej wadze 930 kg i wymiarach (dł. x szer.) 3050 x 1525 mm. Na wyposażeniu znajduje się również m.in. intuicyjne sterowanie CNC z dotykowym ekranem MITSUBISHI M700 oraz funkcja ECO Mode, pozwalająca zredukować zużycie energii w trybie czuwania o nawet 99%, poprzez stopniowe wyłączanie podzespołów podczas nieplanowanych przerw. Całkowita waga maszyny wynosi 10700 kg.
Parametry techniczne przecinarki laserowej MITSUBISHI ML3015eX PLUS

moc lasera: 4,5 kW
rodzaj lasera: CO2
maksymalny obszar roboczy (dł. x szer.): 3100 x 1565 mm
maksymalny rozmiar detalu (dł. x szer.): 3050 x 1525 mm
posuwy w osiach X/Y/Z: 3100/1565/150 mm
szybkość pozycjonowania przy jednoczesnej pracy napędów osi X i Y: 100 m/min
maksymalny ciężar detalu: 930 kg
maksymalna grubość arkusza blachy (stal zwykła): 28 mm
maksymalna grubość arkusza blachy (stal nierdzewna): 22 mm
maksymalna grubość arkusza blachy (aluminium): 18 mm
maksymalna grubość arkusza blachy (miedź): 4 mm
maksymalna grubość arkusza blachy (mosiądz): 4 mm
maksymalna prędkość robocza: 50 m/min
dokładność pozycjonowania: ± 0,05 mm
powtarzalność pozycjonowania: ± 0,01 mm
roboczogodziny wiązki: 4299 h
czas rozruchu: 3 min
zużycie gazu laserowego: 3 l/h
zużycie sprężonego powietrza: 400 l/min
zasilanie: 3x 200 V; 50/60 Hz
gabaryty (dł. x szer. x wys.): 10210 x 3130 x 2260 mm
ciężar źródła laserowego: 2200 kg
ciężar maszyny ML3015eX PLUS : 10700 kg

Wyposażenie lasera

sterowanie CNC: MITSUBISHI M700
rezonator laserowy maszyny: MITSUBISHI ML45CF-R
głowica tnąca: MITSUBISHI PH-XS
stół wymienny (2 szt.)
15″ ekran dotykowy
soczewki 7,5″ oraz 10″
auto focus
Лазер MITSUBISHI ML3015eX PLUS , созданный в 2017 году известным японским брендом Mitsubishi Electric, предназначен для резки заготовок из низкоуглеродистой стали, нержавеющей стали, алюминия, меди и латуни. В станке используются новейшие технологии, доступные на рынке, включая чрезвычайно мощный лазерный резонатор MITSUBISHI ML45CF-R типа Cross-Flow с поперечным потоком лазерного газа.
Станок лазерной резки обеспечивает резку без заусенцев высочайшего качества и низкую шероховатость поверхности с помощью лазерного луча максимальной мощностью 4,5 кВт, создаваемого электрическими разрядами в специальной газовой смеси с относительно медленным потоком и в направлении, перпендикулярном его оси. Контроль мощности в режиме реального времени и постоянная длина лазерного луча обеспечивают высокое качество резки по всей рабочей зоне и предотвращают отклонения мощности более чем на ± 1%, что необходимо для обработки высокоотражающих материалов.
Станок лазерной резки ML3015EX(S2)-45CF-R имеет большую рабочую зону длиной 3050 мм и шириной 1525 мм, на которой можно обрабатывать листы с максимальным весом 930 кг и размерами (Д х Ш) 3050 х 1525 мм. Оборудование также оснащено, помимо прочего, интуитивно понятным ЧПУ MITSUBISHI M700 с сенсорным экраном и функцией ECO Mode, которая снижает потребление энергии в режиме ожидания до 99% путем постепенного отключения компонентов во время незапланированных перерывов. Общий вес станка составляет 10700 кг.
Технические характеристики станка лазерной резки MITSUBISHI ML3015eX PLUS

мощность лазера: 4,5 кВт
тип лазера: CO2
максимальная рабочая зона (Д х Ш): 3100 x 1565 мм
максимальный размер заготовки (Д х Ш): 3050 x 1525 мм
скорости подачи по оси X/Y/Z: 3100/1565/150 мм
скорость позиционирования при одновременной работе приводов осей X и Y: 100 м/мин
максимальный вес заготовки: 930 кг
максимальная толщина листа (низкоуглеродистая сталь): 28 мм
максимальная толщина листа (нержавеющая сталь): 22 мм
максимальная толщина листа (алюминий): 18 мм
максимальная толщина листа (медь): 4 мм
максимальная толщина листа (латунь): 4 мм
максимальная рабочая скорость: 50 м/мин
точность позиционирования: ± 0,05 мм
повторяемость позиционирования: ± 0,01 мм
время работы луча: 4299 h
время запуска: 3 мин
потребление лазерного газа: 3 л/ч
потребление сжатого воздуха: 400 л/мин
электропитание: 3x 200 В; 50/60 Гц
размеры (Д x Ш x В): 10210 x 3130 x 2260 мм
вес лазерного источника: 2200 кг
вес станка ML3015eX PLUS : 10700 кг

Оборудование лазера

ЧПУ: MITSUBISHI M700
лазерный резонатор: MITSUBISHI ML45CF-R
режущая головка: MITSUBISHI PH-XS
сменный стол (2 шт.)
сенсорный экран 15″
объективы 7,5″ и 10″
автофокус
Laser MITSUBISHI ML3015eX PLUS , vyrobený v roku 2017 renomovanou japonskou značkou Mitsubishi Electric, je určený na rezanie obrobkov z mäkkej ocele, nerezovej ocele, hliníka, medi a mosadze. Stroj využíva najnovšie technológie dostupné na trhu vrátane mimoriadne výkonného laserového rezonátora typu Cross-Flow MITSUBISHI ML45CF-R s priečnym prúdením laserového plynu.
Laserový rezací stroj poskytuje rezanie bez otrepov najvyššej kvality a s nízkou drsnosťou povrchu pomocou laserového lúča s maximálnym výkonom 4,5 kW, ktorý sa vytvára elektrickými výbojmi v špeciálnej zmesi plynov s relatívne pomalým prúdením a v smere kolmom na jeho os. Monitorovanie výkonu v reálnom čase a konštantná dĺžka laserového lúča zabezpečujú vysokú kvalitu rezania v celej pracovnej oblasti a zabraňujú odchýlkam výkonu väčším ako ± 1 %, ktoré sú potrebné na spracovanie vysoko reflexných materiálov.
Laserová rezačka ML3015EX(S2)-45CF-R má veľkú pracovnú plochu s dĺžkou 3050 mm a šírkou 1525 mm, na ktorej možno spracovávať plechy s maximálnou hmotnosťou 930 kg a rozmermi (D x Š) 3050 x 1525 mm. Zariadenie je okrem iného vybavené aj intuitívnym CNC riadením MITSUBISHI M700 s dotykovým displejom a funkciou ECO Mode, ktorá znižuje spotrebu energie v pohotovostnom režime až o 99 % postupným vypínaním komponentov počas neplánovaných prestávok. Celková hmotnosť stroja je 10700 kg.
Technické špecifikácie laserovej rezačky MITSUBISHI ML3015eX PLUS

výkon lasera: 4,5 kW
typ lasera: CO2
maximálna pracovná plocha (D x Š): 3100 x 1565 mm
maximálna veľkosť obrobku (D x Š): 3050 x 1525 mm
rýchlosti posuvu v osi X/Y/Z: 3100/1565/150 mm
rýchlosť polohovania pri súčasnej prevádzke pohonov osí X a Y: 100 m/min
maximálna hmotnosť obrobku: 930 kg
maximálna hrúbka plechu (mäkká oceľ): 28 mm
maximálna hrúbka plechu (nehrdzavejúca oceľ): 22 mm
maximálna hrúbka plechu (hliník): 18 mm
maximálna hrúbka plechu (meď): 4 mm
maximálna hrúbka plechu (mosadz): 4 mm
maximálna pracovná rýchlosť: 50 m/min
presnosť polohovania: ± 0,05 mm
opakovateľnosť polohovania: ± 0,01 mm
prevádzkové hodiny lúča: 4299 h
čas uvedenia do prevádzky: 3 min
spotreba laserového plynu: 3 l/h
spotreba stlačeného vzduchu: 400 l/min
napájanie: 3x 200 V; 50/60 Hz
rozmery (d x š x v): 10210 x 3130 x 2260 mm
hmotnosť laserového zdroja: 2200 kg
hmotnosť stroja ML3015eX PLUS : 10700 kg

Vybavenie lasera

CNC riadenie: MITSUBISHI M700
laserový rezonátor: MITSUBISHI ML45CF-R
rezacia hlava: MITSUBISHI PH-XS
vymeniteľný stôl (2 ks)
15″ dotykový displej
7,5″ a 10″ objektív
auto focus
MITSUBISHI ML3015eX PLUS lazer kesim makinesi Mitsubishi Electric tarafından 2017 yılında üretilen , yumuşak çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, bakır ve pirinçten yapılmış iş parçalarını kesmek için tasarlanmıştır. Makine, enine lazer gazı akışına sahip son derece güçlü Cross-Flow tipi MITSUBISHI ML45CF-R lazer rezonatörü de dahil olmak üzere piyasada bulunan en son teknolojiyi kullanıyor.
Lazer kesim makinesi, nispeten yavaş akışlı ve eksenine dik yönde özel bir gaz karışımında elektrik deşarjları ile oluşturulan maksimum 4,5 kW güce sahip bir lazer ışını kullanarak en yüksek kalitede ve düşük yüzey pürüzlülüğünde çapaksız kesim sağlar. Gerçek zamanlı güç izleme ve sabit lazer ışını uzunluğu, tüm çalışma alanında yüksek kesim kalitesi sağlar ve yüksek yansıtıcı malzemelerin işlenmesi için gerekli olan ±% 1’den fazla güç sapmalarını önler.
ML3015EX(S2)-45CF-R lazer kesim makinesi, maksimum 930 kg ağırlığa ve 3050 x 1525 mm boyutlara (U x G) sahip levhaların işlenebileceği 3050 mm uzunluğa ve 1525 mm genişliğe sahip geniş bir çalışma alanına sahiptir. Ekipman ayrıca, diğerlerinin yanı sıra, dokunmatik ekranlı sezgisel MITSUBISHI M700 CNC kontrolüne ve planlanmamış molalar sırasında bileşenleri kademeli olarak kapatarak bekleme enerji tüketimini %99’a kadar azaltan ECO Mode işlevine sahiptir. Makinenin toplam ağırlığı 10700 kg’dır.
MITSUBISHI ML3015eX PLUS lazer kesim makinesi teknik özellikleri

lazer gücü: 4,5 kW
lazer tipi: CO2
maksimum çalışma alanı (U x G): 3100 x 1565 mm
maksimum iş parçası boyutu (U x G): 3050 x 1525 mm
X/Y/Z ekseninde ilerleme hızları: 3100/1565/150 mm
X ve Y ekseni sürücülerinin eşzamanlı çalışmasıyla konumlandırma hızı: 100 m/dak
maksimum iş parçası ağırlığı: 930 kg
maksimum sac kalınlığı (yumuşak çelik): 28 mm
maksimum sac kalınlığı (paslanmaz çelik): 22 mm
maksimum sac kalınlığı (alüminyum): 18 mm
maksimum sac kalınlığı (bakır): 4 mm
maksimum sac kalınlığı (pirinç): 4 mm
maksimum çalışma hızı: 50 m/dak
konumlandırma hassasiyeti: ± 0,05 mm
konumlandırma tekrarlanabilirliği: ± 0,01 mm
ışın çalışma saatleri: 4299 h
başlatma süresi: 3 dak
lazer gaz tüketimi: 3 l/h
basınçlı hava tüketimi: 400 l/dak
güç kaynağı: 3x 200 V; 50/60 Hz
boyutlar (U x G x Y): 10210 x 3130 x 2260 mm
lazer kaynağı ağırlığı: 2200 kg
ML3015eX PLUS makine ağırlığı: 10700 kg

Lazer ekipmanı

CNC kontrol: MITSUBISHI M700
lazer rezonatör: MITSUBISHI ML45CF-R
kesme kafası: MITSUBISHI PH-XS
değiştirilebilir masa (2 adet)
15″ dokunmatik ekran
7,5″ ve 10″ lensler
auto focus
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads