Machineryline » Services » Exhibitions » Construction equipment exhibitionsConstruction equipment repairs » Central Fair of Machines, Devices and Working Equipment eRobocze SHOW Lubień Kujawski

Central Fair of Machines, Devices and Working Equipment eRobocze SHOW Lubień Kujawski

PDF
Central Fair of Machines, Devices and Working Equipment eRobocze SHOW Lubień Kujawski
1/1
PDF
Contact the seller
Type:  construction equipment exhibition
Location:  Poland Lubień Kujawski
Placed on:  more than 1 month
Machineryline ID:  FE34234
Details:
English
Polish
Automatically translated from Polish
The Central Trade Fair of Machines, Devices and Work Equipment eRobocze SHOW Lubień Kujawski will be held on May 26-27, 2023 in Lubień Kujawski. This will be the 12th edition of this event.
Dynamic demonstrations and the opportunity to test working machines - these are the greatest attractions of the eRobocze SHOW. Thanks to this, entrepreneurs and operators can practically compare machines ...
The Central Trade Fair of Machines, Devices and Work Equipment eRobocze SHOW Lubień Kujawski will be held on May 26-27, 2023 in Lubień Kujawski. This will be the 12th edition of this event.
Dynamic demonstrations and the opportunity to test working machines - these are the greatest attractions of the eRobocze SHOW. Thanks to this, entrepreneurs and operators can practically compare machines and equipment of many brands available in one exhibition space.
The competition as part of the Polish League of Operators will traditionally take place during the eRobocze SHOW fair (on the second day, on Saturday). Competitors will take part in 2 competitions (excavator and backhoe loader). The sponsors are the following companies: JCB (Interhandler), Hammer, PKO Leasing, Reper Store, Serwis-Kop, Syntaco, Wilhelm Schӓfer (Takeuchi), Lasmedia (Robocze NEWS, eRobocze.pl) and the Lubień Kujawski City Hall.
The competitors will start on 3CX PRO AEC and TB 225 machines provided by Interhandler and Wilhelm Schӓfer.
During the eRobocze SHOW fair, there will also be other machine competitions that will last for two days (Friday and Saturday): Komatsu Golden Ball, Operators' Competition on a Volvo electric machine and CAT Challenge.
The fair participants are professionals - users of work machines, construction entrepreneurs and distributors of leading brands and construction equipment in Poland.
The exhibition of working machines presented during the fair includes: tracked excavators, wheeled excavators, backhoe loaders, skid loaders, wheel loaders, telescopic loaders, material handling machines, mini excavators, graders, bulldozers, dump trucks and many others.
Among the attractions of the eRobocze SHOW Central Fair:
- dynamic demonstrations of machines at work
- machine tests - sit at the controls of the machine and work!
- Polish League of Operators
- competitions for machine operators
- exhibition of machines and equipment - over 200 machines
- lectures and industry meetings
- special children's zone, catering, competitions for the audience

The honorary patronage of the event was taken by: Marek Wiliński, mayor of Lubień Kujawski, Katarzyna Łażewska-Hrycko, Chief Labor Inspector, Adrian Winnicki, president of the Association of Manufacturers and Distributors of Work Machines and the Road and Bridge Research Institute.
Media patronage is provided by: Robocze News magazine, Truck&Machines and the eRobocze.pl portal, Machineryline (cooperation). Radio Q will run an on-site radio studio.
The organizer of eRobocze SHOW is the Lasmedia publishing house - the publisher of the eRobocze.pl portal and the Robocze NEWS magazine. The co-organizer is the OPERATOR Association of Work Machine Operators.
The most important information
Lubień Kujawski, May 26-27, 2023, at opening hours: 9.00-17.00
Admission is free, tests (only for authorized operators) require registration via the online form: show contacts
After registering via the form, on the day of the event, please go to the organizer's tent to obtain a special wristband that allows you to enter the test sites.

Media
Website: show contacts
Facebook eroboczeshow: show contacts
Facebook event: show contacts
The latest information on the website:
show contacts
Reports from previous editions: show contacts
YouTube: show contacts
Registration for tests: show contacts
Show more
Centralne Targi Maszyn, Urządzeń i Sprzętu Roboczego eRobocze SHOW Lubień Kujawski odbędą się w dniach 26-27 maja 2023 r. w Lubieniu Kujawskim. Będzie to już 12. edycja tego wydarzenia.
Dynamiczne pokazy oraz możliwość testowania maszyn roboczych – to największe atrakcje eRobocze SHOW. Dzięki temu przedsiębiorcy i operatorzy mogą w praktyce porównać maszyny i sprzęt wielu marek dostępnych na jednej powierzchni wystawienniczej.
Zawody w ramach Polskiej Ligi Operatorów odbędą się tradycyjnie podczas targów eRobocze SHOW (drugiego dnia, w sobotę). Zawodnicy wystartują w 2 konkurencjach (koparka i koparko-ładowarka). Sponsorami są firmy: JCB (Interhandler), Hammer, PKO Leasing, Reper Store, Serwis-Kop, Syntaco, Wilhelm Schӓfer (Takeuchi), Lasmedia (Robocze NEWS, eRobocze.pl) oraz Urząd Miasta Lubień Kujawski.
Zawodnicy wystartują na maszynach 3CX PRO AEC i TB 225 dostarczonych przez firmy Interhandler oraz Wilhelm Schӓfer.
Podczas targów eRobocze SHOW odbędą się też inne konkursy maszynowe, które będą trwały przez dwa dni (piątek i sobota): Złota Piłka Komatsu, Konkurs Operatorów na maszynie elektrycznej Volvo oraz CAT Challenge.
Uczestnikami targów są profesjonaliści – użytkownicy maszyn roboczych, przedsiębiorcy budowlani oraz dystrybutorzy wiodących marek i sprzętu budowlanego w Polsce.
Wystawa maszyn roboczych prezentowanych podczas targów obejmuje: koparki gąsienicowe, koparki kołowe, koparko-ładowarki, ładowarki burtowe, ładowarki kołowe, ładowarki teleskopowe, maszyny przeładunkowe, minikoparki, równiarki, spycharki, wozidła i wiele innych.
Wśród atrakcji Centralnych Targów eRobocze SHOW:
- dynamiczne pokazy maszyn podczas pracy
- testy maszyn – zasiądź za sterami maszyny i pracuj!
- Polska Liga Operatorów
- konkursy dla operatorów na maszynach
- wystawa maszyn i sprzętu - ponad 200 maszyn
- prelekcje i spotkania branżowe
- specjalna strefa dzieci, catering, konkursy dla publiczności

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Marek Wiliński, burmistrz Lubienia Kujawskiego, Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy, Adrian Winnicki, prezes Związku Producentów i Dystrybutorów Maszyn Roboczych oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów.
Patronat medialny sprawują: magazyn Robocze News, Truck&Machines oraz portal eRobocze.pl, Machineryline (współpraca). Na miejscu studio radiowe prowadzić będzie Radio Q.
Organizatorem eRobocze SHOW jest wydawnictwo Lasmedia – wydawca portalu eRobocze.pl oraz magazynu Robocze NEWS. Współorganizatorem jest Stowarzyszenie Operatorów Maszyn Roboczych OPERATOR.
Najważniejsze informacje
Lubień Kujawski, 26-27 maja 2023 r., godz. otwarcia: 9.00-17.00
Wstęp bezpłatny, na testy (tylko dla operatorów z uprawnieniami) obowiązują zapisy przez formularz online: show contacts
Po zarejestrowaniu się przez formularz, należy w dniu wydarzenia zgłosić się do namiotu organizatora po specjalną opaskę uprawniającą do wejścia na place testowe.

Media
Strona www: show contacts
Facebook eroboczeshow: show contacts
Wydarzenie na Facebooku: show contacts
Najnowsze informacje na portalu:
show contacts
Relacje z poprzednich edycji: show contacts
YouTube: show contacts
Zapisy na testy: show contacts
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!