New Nodigmarket24 Controlled jacking horizontal drilling rig

PDF
new Nodigmarket24 Controlled jacking horizontal drilling rig
new Nodigmarket24 Controlled jacking horizontal drilling rig
new Nodigmarket24 Controlled jacking horizontal drilling rig image 2
new Nodigmarket24 Controlled jacking horizontal drilling rig image 3
new Nodigmarket24 Controlled jacking horizontal drilling rig image 4
new Nodigmarket24 Controlled jacking horizontal drilling rig image 5
new Nodigmarket24 Controlled jacking horizontal drilling rig image 6
new Nodigmarket24 Controlled jacking horizontal drilling rig image 7
new Nodigmarket24 Controlled jacking horizontal drilling rig image 8
new Nodigmarket24 Controlled jacking horizontal drilling rig image 9
new Nodigmarket24 Controlled jacking horizontal drilling rig image 10
new Nodigmarket24 Controlled jacking horizontal drilling rig image 11
new Nodigmarket24 Controlled jacking horizontal drilling rig image 12
new Nodigmarket24 Controlled jacking horizontal drilling rig image 13
new Nodigmarket24 Controlled jacking horizontal drilling rig image 14
new Nodigmarket24 Controlled jacking horizontal drilling rig image 15
new Nodigmarket24 Controlled jacking horizontal drilling rig image 16
new Nodigmarket24 Controlled jacking horizontal drilling rig image 17
new Nodigmarket24 Controlled jacking horizontal drilling rig image 18
new Nodigmarket24 Controlled jacking horizontal drilling rig image 19
new Nodigmarket24 Controlled jacking horizontal drilling rig image 20
new Nodigmarket24 Controlled jacking horizontal drilling rig image 21
Interested in the ad?
1/21
PDF
$30,200
€28,000
Contact the seller
Brand:  Nodigmarket24
Model:  Controlled jacking
Year of manufacture:  2020
Location:  Poland Zabrze
Placed on:  Jun 11, 2024
Machineryline ID:  WM18355
Rent is possible: 
Engine
Brand:  Honda GX 390
Fuel:  petrol
Condition
Condition:  new
Originally varnished: 

More details — New Nodigmarket24 Controlled jacking horizontal drilling rig

English
I offer jacking machines controlled NODIGMARKET24, Model: NDM-20 (200kN) for passing under roads, rivers and tracks.

The machines are produced with various hydraulic parameters. The example machine in the pictures has a tensile force of 200kN (20t) and allows pulling PE pipes up to 200mm.

The maximum length of the jacking is 60m. It also enables cracking on small asbestos, cast iron and stoneware pipes.

Execution of the controlled squeeze takes place at the execution of a small excavation, rough setting of the machine, arming the warhead with a radio probe and pilot drilling. Then, mount the expanding head depending on the diameter of the installed pipe and pull it into the ground. The whole process is done dry. Drilling polymers are used to retract the pipe over a longer distance. giving a significant slip and reducing friction when pulling.

If you have questions or interest, please contact us via the form or by phone.

Eng. Damian Sobczak
Specialist in the construction of culverts and mechatronics
Oferuję maszyny przeciskowe sterowane NODIGMARKET24, Model NDM-20 (200kN) do wykonywania przejść pod drogami, rzekami i torowiskami.

Maszyny są produkowane z różnymi parametrami hydraulicznymi. Przykładowa maszyna na zdjęciach ma siłę uciągu 200kN (20t) i umożliwia wciąganie rur PE do 200mm
Maksymalna długość wykonania przecisku to 60m. Umożliwia również wykonanie krakingu na niewielkich rurach azbestowych, żeliwnych, kamionkowych..

Wykonanie przecisku sterowanego, odbywa się na wykonaniu niewielkiego wykopu, zgrubnym ustawieniu maszyny, uzbrojeniu głowicy w sondę radiową i wykonanie przewiertu pilotażowego. Następnie zamontowaniu głowicy poszerzającej w zależności od średnicy instalowanej rury oraz wciągnięcie jej w grunt. Cały proces odbywa się na sucho. Do wciąganie rury na dłuższym odcinku stosowane są polimery wiertnicze. dające znaczny poślizg i zmniejszenie tarcia podczas wciągania.

W razie pytań lub zainteresowania proszę kontaktować się poprzez formularz lub telefonicznie.

​inż. Damian Sobczak
Specjalista d/s budowy przepustów i mechatroniki
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads