The ad ATLAS 80 wheel loader for sale by auction has been sold and is not included in the search!
Similar ads
VOLVO L70F  wheel loader VOLVO L70F $23,360 Wheel loader 2011 7460 m/h Sweden, Heberg
ATLAS 80 wheel loader
Sold
ATLAS 80 wheel loader
ATLAS 80 wheel loader image 2
ATLAS 80 wheel loader image 3
ATLAS 80 wheel loader image 4
ATLAS 80 wheel loader image 5
ATLAS 80 wheel loader image 6
ATLAS 80 wheel loader image 7
ATLAS 80 wheel loader image 8
ATLAS 80 wheel loader image 9
ATLAS 80 wheel loader image 10
ATLAS 80 wheel loader image 11
ATLAS 80 wheel loader image 12
ATLAS 80 wheel loader image 13
ATLAS 80 wheel loader image 14
ATLAS 80 wheel loader image 15
1/15
Brand ATLAS
Model 80
Running hours 7385 m/h
Location Sweden
Placed on more than 1 month
Machineryline ID YP32586
Condition
Condition used

More details — ATLAS 80 wheel loader

English
Wheel loader/ Loading machine Atlas 80
Nice and very strong machine for its size. Used as a farm machine during its life, which means it is in good condition in waist and lift. Well maintained and serviced at workshop.
Manufacturer: Atlas
Model: 80
Year of origin: 2008
Serial No: 3011340E106089
Meter reading: 7385 hours
Engine: Deutz TD2011
Engine power: 59.5 Kw / 81 Hk
Fuel: Diesel

Equipped with:
Engine heater Defa
Work lighting Xenon
Switchable hydraulics electric for 3rd function
Extra pedal stand for hydraulics (see picture)
Load arm suspension
Fire extinguisher
Warning lights
Stereo

Weights and Measures
Length: 5480 (transport length)
Width: 2000 mm
Height: 2800 mm
Weight: 5750 Kg
Tire size: 405/70R20

Included tools/accessories
Planning scoop
Mount: Atlas
Width: 2200 mm
Depth: 950 mm
Height: 520 mm
Fork rack Bala Agri
Mount: Trima
Width: 1480 mm
Fork length: 950 mm
Tool adapter
Altas to Trima

Other information
Machine in good condition with no noticeable play in either waist or lift.
Well-maintained machine and meticulous service
Makes a good impression and works well in all functions
Somewhat loose instrument panel, needs to be tightened.
There is damage to the plastic on the left side of the bonnet.
The machine may be used for a few hours during the auction period.

Seller's comments
Machine in good working order
Newly serviced with engine oil and filter, fuel and air filter.
Cam belt and multi belt changed at 7000 hours
Oils in axles changed at 7000 hours
Adapter from atlas to trima included
Good tires
There is damage to the bonnet at the back, see picture.
Otherwise, no known errors or defects
Show the whole comment
Radlader/ Lademaschine Atlas 80
Schöne und sehr starke Maschine für ihre Größe. Während seiner Lebensdauer als landwirtschaftliche Maschine verwendet, was bedeutet, dass es in Taille und Hub in gutem Zustand ist. Gut gewartet und in der Werkstatt gewartet.
Hersteller: Atlas
Modell: 80
Entstehungsjahr: 2008
Seriennummer: 3011340E106089
Zählerstand: 7385 Stunden
Motor: Deutz TD2011
Motorleistung: 59,5 kW / 81 Hk
Kraftstoff: Diesel

Ausgestattet mit:
Motorheizung Defa
Arbeitsbeleuchtung Xenon
Umschaltbare Hydraulik elektrisch für 3. Funktion
Extra Pedalständer für Hydraulik (siehe Bild)
Lastarmaufhängung
Feuerlöscher
Warnlicht
Stereo

Gewichte und Maße
Länge: 5480 (Transportlänge)
Breite: 2000 mm
Höhe: 2800 mm
Gewicht: 5750 kg
Reifengröße: 405/70R20

Mitgeliefertes Werkzeug/Zubehör
Planungsschaufel
Montierung: Atlas
Breite: 2200 mm
Tiefe: 950 mm
Höhe: 520 mm
Gabelträger Bala Agri
Montierung: Trima
Breite: 1480 mm
Gabellänge: 950 mm
Werkzeugadapter
Altas nach Trima

Andere Informationen
Maschine in gutem Zustand ohne merkliches Spiel in Taille oder Hub.
Gepflegte Maschine und sorgfältiger Service
Macht einen guten Eindruck und funktioniert in allen Funktionen gut
Instrumententafel etwas locker, muss festgezogen werden.
Der Kunststoff an der linken Seite der Motorhaube ist beschädigt.
Die Maschine darf während des Auktionszeitraums einige Stunden genutzt werden.

Kommentare des Verkäufers
Maschine in gutem Zustand
Neu gewartet mit Motoröl und Filter, Kraftstoff- und Luftfilter.
Nockenriemen und Multiriemen bei 7000 Stunden gewechselt
Öl in den Achsen nach 7000 Stunden gewechselt
Adapter von Atlas auf Trima inklusive
Gute Reifen
Die Motorhaube ist hinten beschädigt, siehe Bild.
Ansonsten keine bekannten Fehler oder Mängel
Rataslaadur/ Laadimismasin Atlas 80
Kena ja väga tugev masin oma suuruse kohta. Oma eluea jooksul kasutatud põllumasinana, mis tähendab, et talje ja tõste osas on heas korras. Hästi hoitud ja töökojas hooldatud.
Tootja: Atlas
Mudel: 80
Tootmisaasta: 2008
Seerianumber: 3011340E106089
Arvesti näit: 7385 tundi
Mootor: Deutz TD2011
Mootori võimsus: 59,5 Kw / 81 Hk
Kütus: diisel

Varustatud:
Mootori soojendus Defa
Töövalgustus Xenon
Lülitav elektriline hüdraulika 3. funktsiooni jaoks
Hüdraulika lisapedaalialus (vt pilti)
Koormusõla vedrustus
Tulekustuti
Hoiatustuli
Stereo

Kaalud ja mõõdud
Pikkus: 5480 (transpordi pikkus)
Laius: 2000 mm
Kõrgus: 2800 mm
Kaal: 5750 kg
Rehvimõõt: 405/70R20

Kaasas tööriistad/tarvikud
Planeerimiskühvel
Mount: Atlas
Laius: 2200 mm
Sügavus: 950 mm
Kõrgus: 520 mm
Kahvliraam Bala Agri
Mount: Trima
Laius: 1480 mm
Kahvli pikkus: 950 mm
Tööriista adapter
Altas Trimale

Muu info
Masin heas korras, ilma märgatava lõtkuta vöökohas ega tõstes.
Hästi hooldatud masin ja hoolikas teenindus
Jätab hea mulje ja töötab hästi kõigis funktsioonides
Mõnevõrra lahti armatuurlaud, vajab pingutamist.
Kapoti vasakul küljel on plastikust kahjustus.
Masinat võib oksjoniperioodil kasutada paar tundi.

Müüja kommentaarid
Masin heas töökorras
Värskelt hooldatud koos mootoriõli ja filtriga, kütuse- ja õhufiltriga.
Nukkrihm ja multirihm vahetatud 7000 tunniga
Sildade õlid vahetatud 7000 tunniga
Kaasas adapter atlasest trimale
Head rehvid
Tagaküljel on kahjustused, vt pilti.
Muidu teadaolevaid vigu ega defekte pole
Ratinis krautuvas/ Pakrovimo mašina Atlas 80
Puiki ir labai tvirta mašina pagal savo dydį. Naudota kaip ūkio mašina per visą savo eksploatavimo laiką, vadinasi, yra geros būklės juosmens ir pakėlimo atžvilgiu. Prižiūrėtas ir prižiūrėtas dirbtuvėse.
Gamintojas: Atlas
Modelis: 80
Gamybos metai: 2008 m
Serijos numeris: 3011340E106089
Skaitiklio rodmuo: 7385 valandos
Variklis: Deutz TD2011
Variklio galia: 59,5 Kw / 81 Hk
Kuras: dyzelinas

Apsirūpinęs:
Variklio šildytuvas Defa
Darbinis apšvietimas Xenon
Perjungiama elektrinė hidraulika 3 funkcijai
Papildomas pedalo stovas hidraulikai (žr. paveikslėlį)
Krovinio svirties pakaba
Gesintuvas
Įspėjamoji lemputė
Stereo

Svoriai ir išmatavimai
Ilgis: 5480 (transportavimo ilgis)
Plotis: 2000 mm
Aukštis: 2800 mm
Svoris: 5750 kg
Padangų dydis: 405/70R20

Komplekte įrankiai/priedai
Planavimo kaušelis
Kalnas: atlasas
Plotis: 2200 mm
Gylis: 950 mm
Aukštis: 520 mm
Šakių laikiklis Bala Agri
Kalnas: Trima
Plotis: 1480 mm
Šakės ilgis: 950 mm
Įrankio adapteris
Altas į Trimą

Kita informacija
Mašina geros būklės, be judesių nei juosmens, nei pakėlimo srityje.
Prižiūrėta mašina ir kruopštus aptarnavimas
Padaro gerą įspūdį ir puikiai veikia visose funkcijose
Kiek atsilaisvinęs prietaisų skydelis, reikia priveržti.
Kairėje variklio dangčio pusėje yra plastiko pažeidimų.
Aukciono metu mašina gali būti naudojama kelias valandas.

Pardavėjo pastabos
Mašina gerai veikianti
Naujai prižiūrėtas su variklio alyva ir filtru, kuro ir oro filtru.
Kumštelinis ir daugiafunkcis diržas pakeisti po 7000 val
Alyvos ašyse pakeistos po 7000 val
Komplekte adapteris nuo atlaso iki trima
Geros padangos
Galinėje dalyje yra variklio dangčio pažeidimas, žiūrėkite paveikslėlį.
Kitu atveju jokių žinomų klaidų ar defektų nėra
Iekrāvējs uz riteņiem/ iekraušanas mašīna Atlas 80
Jauka un ļoti spēcīga mašīna savam izmēram. Dzīves laikā izmantota kā lauksaimniecības mašīna, kas nozīmē, ka ir labā stāvoklī viduklī un pacēlumā. Labi kopts un apkalpots darbnīcā.
Ražotājs: Atlas
Modelis: 80
Izcelsmes gads: 2008
Sērijas Nr.: 3011340E106089
Skaitītāja rādījums: 7385 stundas
Dzinējs: Deutz TD2011
Dzinēja jauda: 59,5 Kw / 81 Hk
Degviela: dīzelis

Aprīkots ar:
Dzinēja sildītājs Defa
Darba apgaismojums Xenon
Elektriski pārslēdzama hidraulika 3. funkcijai
Papildu pedāļa statīvs hidraulikai (skatīt attēlu)
Slodzes sviras balstiekārta
Ugunsdzēšamais aparāts
Brīdinājuma gaisma
Stereo

Svari un mēri
Garums: 5480 (transportēšanas garums)
Platums: 2000 mm
Augstums: 2800 mm
Svars: 5750 kg
Riepu izmērs: 405/70R20

Iekļauti instrumenti/piederumi
Plānošanas liekšķere
Mount: Atlas
Platums: 2200 mm
Dziļums: 950 mm
Augstums: 520 mm
Dakšu plaukts Bala Agri
Stiprinājums: Trima
Platums: 1480 mm
Dakšas garums: 950 mm
Instrumentu adapteris
Altas uz Trimu

Cita informācija
Mašīna labā stāvoklī, bez manāmām spraugām ne jostasvietā, ne pacēlumā.
Labi kopta mašīna un rūpīgs serviss
Atstāj labu iespaidu un labi darbojas visās funkcijās
Nedaudz vaļīgs instrumentu panelis, jāpievelk.
Motora pārsega kreisajā pusē ir plastmasas bojājumi.
Izsoles laikā iekārtu var izmantot dažas stundas.

Pārdevēja komentāri
Mašīna labā darba kārtībā
Tikko veikta apkope ar motoreļļu un filtru, degvielas un gaisa filtru.
Izciļņa siksna un multisiksna mainīta pēc 7000 stundām
Eļļas asīs mainītas pie 7000 stundām
Komplektā adapteris no atlanta uz trima
Labas riepas
Aizmugurē ir dzinēja pārsega bojājumi, skatīt attēlu.
Pretējā gadījumā nav zināmu kļūdu vai defektu
Ładowarka kołowa/ Ładowarka Atlas 80
Ładna i bardzo mocna maszyna jak na swoje rozmiary. Używany jako maszyna rolnicza przez cały okres swojego życia, co oznacza, że ​​jest w dobrym stanie w pasie i udźwigu. Zadbany i serwisowany w warsztacie.
Producent: Atlas
Modelka: 80
Rok powstania: 2008
Numer seryjny: 3011340E106089
Odczyt licznika: 7385 godzin
Silnik: Deutz TD2011
Moc silnika: 59,5 kW / 81 KM
Paliwo: olej napędowy

Wyposażony w:
Podgrzewacz silnika Defa
Oświetlenie robocze ksenonowe
Przełączana hydraulika elektryczna dla 3. funkcji
Dodatkowy stojak na pedały do ​​hydrauliki (patrz zdjęcie)
Zawieszenie ramienia ładunkowego
Gaśnica
Światło ostrzegawcze
Stereofoniczny

Wagi i rozmiary
Długość: 5480 (długość transportowa)
Szerokość: 2000 mm
Wysokość: 2800 mm
Waga: 5750 kg
Rozmiar opon: 405/70R20

Dołączone narzędzia/akcesoria
Szczypta planowania
Góra: Atlas
Szerokość: 2200 mm
Głębokość: 950 mm
Wysokość: 520 mm
Stojak na widły Bala Agri
Mocowanie: Trima
Szerokość: 1480 mm
Długość wideł: 950 mm
Adapter narzędziowy
Altas do Trimy

Inne informacje
Maszyna w dobrym stanie bez zauważalnego luzu w pasie lub uniesieniu.
Zadbana maszyna i skrupulatna obsługa
Robi dobre wrażenie i sprawdza się we wszystkich funkcjach
Nieco luźna tablica przyrządów, wymaga dokręcenia.
Uszkodzony plastik po lewej stronie maski.
Maszyna może być używana przez kilka godzin w okresie aukcji.

Komentarze sprzedawcy
Maszyna w dobrym stanie technicznym
Świeżo po serwisie z olejem silnikowym i filtrem, filtrem paliwa i powietrza.
Pasek rozrządu i pasek wielorowkowy wymieniane co 7000 godzin
Oleje w osiach wymieniane co 7000 godzin
W zestawie przejściówka z atlasa na trimę
Dobre opony
Z tyłu ma pęknięcie widoczne na zdjęciu.
W przeciwnym razie nie ma znanych błędów ani wad
Hjullastare/ Lastmaskin Atlas 80
Trevlig och urstark maskin för sin storlek. Gått som gårdsmaskin under sin livstid, vilket betyder att den är i ett gott skick i midja och lyft. Välskött och servad på verkstad.
Fabrikat: Atlas
Modell: 80
TillvÅr: 2008
Serienr: 3011340E106089
Mätarställning: 7385 tim
Motor: Deutz TD2011
Motoreffekt: 59.5 Kw / 81 Hk
Drivmedel: Diesel

Utrustad med:
Motorvärmare Defa
Arbetsbelysning Xenon
Skiftbar hydraulik elektrisk för 3.e funktion
Extra pedalställ för hydraulik (se bild)
Lastarmsfjädring
Brandsläckare
Varningsljus
Stereo

Mått och vikt
Längd: 5480 (transportlängd)
Bredd: 2000 mm
Höjd: 2800 mm
Vikt: 5750 Kg
Däckdimension: 405/70R20

Medföljande redskap/tillbehör
Planerskopa
Fäste: Atlas
Bredd: 2200 mm
Djup: 950 mm
Höjd: 520 mm
Gaffelställ Bala Agri
Fäste: Trima
Bredd: 1480 mm
Gaffellängd: 950 mm
Redskapsadapter
Altas till Trima

Övriga upplysningar
Maskin i gott skick utan kännbara glapp varken midja eller lyft.
Väl omhändertagen maskin och pedantskött service
Ger ett gott intryck och går fint i alla funktioner
Något lös instrumentpanel, behöver skruvas åt.
Skada finns i plasten på motorhuv vänster sida.
Maskinen kan komma att brukas någon tim under auktionstiden.

Säljarens kommentarer
Maskin i gott bruksskick
Nyservad med olja och filter motor, bränsle och luftfilter.
Kamrem och multirem bytt vid 7000 tim
Oljor i axlar bytt vid 7000 tim
Adapter från atlas till trima medföljer
Skapliga däck
Skada finns på motorhuven bak, se bild.
I övrigt inga kända fel eller brister